Rr. ``Gjergj Fishta``, Pall. Edil-Al-It, Kati II-te, Tirana - Albania

Anëtarët e BSHS

Anëtarët e Byrosë Shqiptare të Sigurimit janë të gjitha shoqëritë e sigurimit që operojnë në tregun Shqiptar të Sigurimeve Motorike. Aktualisht në Shqipëri veprojnë 9 shoqëri sigurimi të liçensuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes së Sigurimeve, sot Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.
Për më shumë informacion më poshtë keni adresat dhe kontaktet e këtyre shoqërive.

INSIG sh.a.
Adresa: Rr: ” Jul Variboba “, nr 21, Tirane, Shqiperi
Tel:  +355 (4) 2400792
Fax: +355 42 223 838
Web: www.insig.com.al

SIGMA INTERALBANIAN sh.a pjesë e VIENNA INSURANCE GROUP
Adresa: Rr: “Komuna e Parisit”, Pall. Lura, P.O.B 1714, Tiranë
Tel: +355 4 2 258 254
Fax: +355 4 2 258 253
Web: www.sivig.al
E-mail: kontakt@sivig.al

SIGAL sh.a pjesë e UNIQA GROUP AUSTRIA
Adresa: Blvd. Zog I, Nr. 1, Tiranë
Tel: +355 4 2 233 308 / 4 2 253 407 / 4 2 253 408 / 4 2 260 311
Fax: +355 4 2 250220
Web page: www.sigal.com.al
E-mail: info@sigal.com.al

ATLANTIK sh.a.
Adresa: Rr: “Themistokli Gërmenji”, Nr. 3/1, Tiranë
Tel: +355 4 2 230 506
Fax: +355 4 2 235 088
Web: www.atlantik.com.al

INTERSIG sh.a. pjesë e VIENNA INSURANCE GROUP
Adresa: Rr. “Ismail Qemali”, Samos Tower, Kati i II, P.O.B 8292, Tiranë
Tel: +355 4 2 270 576
Fax: +355 4 2 270 577
Web: www.intersig.al
E-mail: info@intersig.al

ALBSIG sh.a.
Adresa: Rr: “Barrikadave”, Albsig HQ, 1001 Tiranë, AL
Tel:  +355 4 2 254 764
Fax: +355 4 2 254 664
Cel: +355 068 20 52744
Web: www.albsig.com.al
E-mail: info@albsig.com.al

EUROSIG sh.a.
Adresa: Rr: “Papa Gjon Pali i II”, Tiranë
Tel:  00 355 4 22 38 899 / 999
Fax: 00 355 4 22 23 841
Web: www.eurosig.al
E-mail: info@eurosig.al

ANSIG sh.a
Adresa: Rr: “Donika Kastrioti”, Vila Nr. 9, Tiranë
Web: www.ansig.al

Të nderuar qytetarë!

Ju njoftojmë se me 1 Korrik 2021 ka hyrë në fuqi ligji nr.32/2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”.

Lutemi të mbani parasysh të gjitha lehtësitë që sjell ky akt i ri lidhur me:

  • Afatet e kërkesës për dëmshpërblim
  • Limitet e reja të përgjegjësisë
  • Tarifën e përfaqësuesit ligjor

Informacion më të zgjeruar mund të gjeni në faqen tonë të webit.

Ju faleminderit!

Insurance Quote