Anëtarët e Byrosë Shqiptare të Sigurimit

Anëtarët e Byrosë Shqiptare të Sigurimit janë të gjitha shoqëritë e sigurimit që operojnë në tregun Shqiptar të Sigurimeve Motorike. Aktualisht në Shqipëri veprojnë 9 shoqëri sigurimi të liçensuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes së Sigurimeve, sot Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.
Për më shumë informacion më poshtë keni adresat dhe kontaktet e këtyre shoqërive.

 


INSIG sh.a.

1. Shoqëria e Sigurimeve INSIG sh.a.
Adresa: Rr: " Jul Variboba ", nr 21, Tirane, Shqiperi
Tel:  +355 (4) 2400792
Fax: +355 42 223 838
Web page: www.insig.com.al

SIGMA Interalbanian sh.a.


2. Shoqëria e Sigurimeve SIGMA INTERALBANIAN sh.a pjesë e VIENNA INSURANCE GROUP
Adresa: Rr: "Komuna e Parisit", Pall. Lura, P.O.B 1714, Tiranë
Tel: +355 4 2 258 254
Fax: +355 4 2 258 253
Web page: www.sivig.al

E-mail: kontakt@sivig.al
SIGAL sh.a.


3. Shoqëria e Sigurimeve SIGAL sh.a pjesë e UNIQA GROUP AUSTRIA
Adresa: Blvd. Zog I, Nr. 1, Tiranë
Tel: +355 4 2 233 308 / 4 2 253 407 / 4 2 253 408 / 4 2 260 311
Fax: +355 4 2 250220
Web page: www.sigal.com.al

E-mail: info@sigal.com.al
ATLANTIK sh.a.


4. Shoqëria e Sigurimeve ATLANTIK sh.a.
Adresa: Rr: "Themistokli Gërmenji", Nr. 3/1, Tiranë
Tel: +355 4 2 230 506
Fax: +355 4 2 235 088
Web page: www.atlantik.com.al

INTERSIG sh.a.


5. Shoqëria e Sigurimeve INTERSIG sh.a. pjesë e VIENNA INSURANCE GROUP
Adresa: Rr. "Ismail Qemali", Samos Tower, Kati i II, P.O.B 8292, Tiranë
Tel: +355 4 2 270 576
Fax: +355 4 2 270 577
Web page: www.intersig.al

E-mail: info@intersig.al
ALBSIG sh.a


6. Shoqëria e Sigurimeve ALBSIG sh.a.
Adresa: Rr: "Barrikadave", Albsig HQ, 1001 Tiranë, AL
Tel:  +355 4 2 254 764
Fax: +355 4 2 254 664
Cel: +355 068 20 52744
Web page: www.albsig.com.al

E-mail: info@albsig.com.al


7. Shoqëria e Sigurimeve EUROSIG sh.a.
Adresa: Rr: "Papa Gjon Pali i II", Tiranë
Tel:  00 355 4 22 38 899 / 999
Fax: 00 355 4 22 23 841
Web page: www.eurosig.al

E-mail: info@eurosig.al


8. Shoqëria e Sigurimeve ANSIG sh.a
Adresa: Rr: "Donika Kastrioti", Vila Nr. 9, Tiranë
Web page: www.ansig.al