Byroja Shqiptare e Sigurimit
Adresa: Rr. "Gjergj Fishta", Pall. Edil-Al-It,
Kati II-te, Tirana - Albania
Tel: 00 355 4 22 54 033
Fax: 00 355 4 22 67 221

Web Page: http://www.insurers-al.org

Sekretaria
Person kontakti: Elton Lika
e-mail: elika@insurers-al.org