``Gjergj Fishta`` Str, Edil-Al Building, Second floor, Tirana - Albania

Home

COMPENSATION FUND

Compensation Fund, is a special Fund created to compensate injured parties as a result of a car accident caused by a motor vehicle.

The Albanian Insurance Bureau is the administrator of the Compensation Fund, responsible for the payment of damages resulting from car accidents, caused by uninsured or unidentified vehicles.

GREEN CARD

Green Card or International Motorcycle Safety Certificate, certifies and guarantees Third Party Liability insurance, in all Member States part of the Green Card System, in accordance with the legislation and the minimum limits of insurance coverage at the accident site.

REGULATION

ON ADMINISTRATION OF THE COMPENSATION FUND

This regulation sets out the mandatory rules on the administration of the Compensation Fund and on the delegation, treatment, payment and reimbursement of practices subject to the Compensation Fund, in accordance with the provisions of this regulation and applicable law.

When involved in an accident outside Albania

When you are in the position of the injured party

1. Ask the driver of the vehicle that caused the accident to complete the Friendly Statement of the event (especially if the Traffic Police has not been called to report the event). Be sure to state in this statement the fact of the fault of the party causing the accident.

News and Publications

In Albania, more than 50 accidents occur every day

In Albania, more than 50 accidents occur every day

In Albania, more than 50 accidents occur every day. The consequences of these accidents are material and health. All citizens who are innocently involved in car accidents and suffer physical injuries are entitled to compensation. In case the vehicle that…

Mos humbni më kohë dhe para

SHMANGNI ÇDO BUROKRACI

Në Shqipëri ndodhin më shumë se 50 aksidente çdo ditë.

Pasojat e rrjedhura nga këto aksidente janë materiale dhe shëndetësore.

Të gjithë qytetarët që përfshihen pa faj në aksidente me makinë dhe pësojnë dëmtime fizike kanë të drejtën e dëmshpërblimit.

Në cdo rast , drejtohuni personalisht pranë Byrosë Shqiptare të Sigurimit apo kompanive të sigurimit , për përfitimit e vlerës së dëmit të llogaritur sipas ligjit.

Contact

  Të nderuar qytetarë!

  Ju njoftojmë se me 1 Korrik 2021 ka hyrë në fuqi ligji nr.32/2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”.

  Lutemi të mbani parasysh të gjitha lehtësitë që sjell ky akt i ri lidhur me:

  • Afatet e kërkesës për dëmshpërblim
  • Limitet e reja të përgjegjësisë
  • Tarifën e përfaqësuesit ligjor

  Informacion më të zgjeruar mund të gjeni në faqen tonë të webit.

  Ju faleminderit!

  Insurance Quote